KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Jolanta Kiżuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
DIETIGEN Jolanta Kiżuk, ul. Ruczajowa 7E/7, 65-153 Zielona Góra.
e-mail: poradnia@dietigen.pl
www.dietigen.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przekazania informacji niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usługi konsultacji dietetycznej. Dane, które przetwarzamy w tym celu to imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

6. Udostępnione przez Państwa  dane nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane będą usuwane po roku od ostatniego kontaktu (o ile nie zostanie zawarta umowa o świadczenie usług).

9. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem.